Gødnings­prøver

GØDNINGS­PRØVER

Det anbefales, at alle heste jævnligt får kontrolleret deres ormebyrde ved gødningsprøve. Vha. mikroskopi tælles antal æg pr. gram gødning og ud fra resultatet vurderes det, om hesten bør behandles med ormekur. Der findes specielle behandlingsprotokoller for drægtige hopper, føl og ungheste. Kontakt klinikken for at høre nærmere.

Hvis du ønsker ormebyrden hos din hest undersøgt, skal du opsamle frisk gødning i en luftfri pose, og komme ind på klinikken med den. Kom helst inden prøven er 24 timer gammel. Vi behøver kun en meget lille mængde gødning ca. svarende til et hønseæg. Skriv tydeligt dit navn og telefonnummer samt hestens navn på posen.

Vær opmærksom på, at hvis din hest skal have ormekur, kræves det enten, at du er kvalificeret til at indgive medicin, eller at hesten er udelukket fra slagtning til konsum. Tal evt. med personalet om det, når du afleverer prøven.

Hvis du har mere end 5 gødningsprøver, ser vi gerne, at du ringer ind på forhånd og aftaler et tidspunkt for indlevering.

Bay horse with long mane on rape field
Equestrian sport. Galloping horse. Legs of a galloping horse close-up. Dressage of horses in the arena. The leg of the rider in the stirrup, riding on a horse. Overcome obstacles. Jumping competition.

Strongylider ­ (store og små)

Strongylider udgør hovedparten af de æg, vi finder i forbindelse med vores ægtællinger. Der er stor forskel på, hvor god den enkelte hest er til at modstå smitten og derfor vurderes ormebyrden for den enkelte hest og ikke hesteflokken.

Pferdeauge

Spolorm og trådorm

Spolorm og trådorm ses oftest hos føl og ungheste og kan ligesomn strongylider erkendes vha. mikroskopi.

An abstract shot of the muzzle of a chestnut horse

Bændelorm

Bændelormeæg udskilles ikke kontinuerligt ligesom de almindelige strongylider, derfor kræves der andre labororatorieundersøgelser end vi kan foretage på klinikken. Vi vil som regel udtage en blodprøve, som sendes til et eksternt laboratorium, der kan undersøge for antistoffer mod bændelorm.